امتیاز تروما در کودکان

رزیابی اجزا   امتیاز +2 +1 -1 وزن وزن >20 kg 10-20 kg <10kg راه هوایی طبیعی راه هوایی بینی یا دهانی,  اکسیژن انتوبه  و  تراکئوستومی فشار خون سیستولیک >90 mm Hg نرمال 50-90 mm Hg پالس قابل لمس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
8 پست
گرم_کردن
1 پست
درد
1 پست
شکم
1 پست
التهاب
1 پست
بیمار
1 پست
انتقال
1 پست
تروما
2 پست
شکستگی
1 پست
اختلال
1 پست
خونریزی
1 پست
شوک
1 پست
دارو
1 پست